INDIEN SOCIAL FORANDRING

For at skabe social forandring i Indien, har vi besøgt Liechtenstein, Schweiz og Indien.

I Indien har vi engageret os i at skabe udvikling i fattige områder, så familierne kan arbejde sig ud af fattigdommen, og børn og unge kan få en uddannelse.

Verdens mest berejste Pølsevogn besøgte Indien første gang i 2011, med stop i Tranquebar, Chetpet, Bangalore og Chennai. Siden har vi drevet udviklingsprojekter i Chetpet og Kerela og været på besøg igen i 2012 og 2013 samt engageret en frivillig, Jette Kaae siden 2015. Et samarbejde der startede i 2011. 

Det er vigtigt for os at have en direkte kontakt og involvering i projekterne og lokalsamfundet. Derfor har det stor værdi, at vores frivillige forlængede arm Jette Kaae bor og arbejder i Indien og er dybt engageret i at skabe social forandring for de fattigste.

SOCIAL VÆRDI: MIKROVIRKSOMHEDER

  • 2015: Opstartskapital til opstart af 30 mikrovirksomheder i Kerela. Pengene betales retur og geninvesteres.
  • 2012: 10 fattige familier i Chetpet har fået mikrolån til køb af køer. Mælken giver dem en indtægt og gør at de kan spise 2-3 gange om dagen og sende børnene i skole.

SOCIAL VÆRDI: DALE VIEW – NGO

Dale View er en Indisk NGO i Kerela, som er startet af en familie af ildsjæle, som brænder for at hjælpe lokalsamfundet.

Vi samarbejder med Dale View om at starte mikrovirksomheder, og styrker samtidig organisationens kompetencer, så de på længere sigt kan videreføre arbejdet selvstændigt.

  • Vidensdeling og træning i socialt entreprenørskab.
  • Udviklingsworkshops via Skype.
  • Støtte til at drive social virksomhed, som kan give organisationen en bæredygtig økonomi.

En hilsen fra Deena Das, leder af Dale View, som fortæller om, hvordan arbejdet med at styrke organisationen skrider frem.

Der ansøges om midler.

Der arbejdes på at starte nye forretninger, som kan give en indtægt.

Der arbejdes på at styrke organisationsstrukturen.

codep_værelse_800

SOCIAL VÆRDI: CODEP ITI

CODEP ITI er en teknisk skole for de fattigste i Chetpet, Tamil Nadu. 

Skolens elever kommer fra ekstremt fattige landarbejder-familier, og det at en ung mand får en uddannelse og et job, kan løfte familien ud af fattigdommen.

Vi har i 2012 til 2014 arbejdet med at styrke skolens faciliteter og organisation.

  • Der er iværksat mikrovirksomheder i skolens regi, som hjælper skolen til en bæredygtig økonomi, og træner eleverne i at drive en virksomhed.
  • Installation af soldreven vandpumpe, som giver rent drikkevand, vanding af afgrøder og vand til skolens servicestation.
  • Besøget af Verdens mest berejste Pølsevogn har inspireret de studerende og givet dem en oplevelse for livet.

Update 2018

En tre-årig plan kaldet SOCHA INDIA er udviklet for at styrke Dale View – lokal NGO og vi søger nu finansiering hertil. Ambitionen er at styrke Dale View, så de kan hjælpe op mod 2000 flere af de fattigste per år med højere kvalitet. Dette for at skabe en mere langsigtet og bæredygtig udvikling. SOCHA INDIA er baseret på vores indsats hos Dale View siden 2015 og har børns vilkår for øje.

Close Menu