SYDAFRIKA

Verdens mest berejste Pølsevogn besøgte i 2010 Kalahari-Ørkenen, Sydafrika for første gang. Dette var på turen til Cape Town under VM i fodbold. Formålet var at skabe positiv social forandring for folk, der lever i Kalahari-Ørkenen.

Baseret på de lokales drømme og behov afholdt vi i 2011 en måneds workshop, BIG LIFT. Her var fokus på opstart af mikro-virksomheder samt at skabe bæredygtige løsninger for den lokale børnehave. I forlængelse af BIG LIFT workshop blev ni virksomheder med i alt 12 involverede opstartet.

Efterfølgende har vi fulgt op via telefon og ved besøg i 2012 og 2013 for at booste virksomhederne og deres ejere. Fra 2014 til nu har vi ansat en lokal kvinde, Charmaine Fourie, til at følge op på månedsbasis og sikre brugen af tilførte midler.
I 2017 var Fanny Posselt selv retur for at booste virksomhederne og denne gang i selskab med 13 erhvervskvinder fra Zonta Aarhus II.

SOCIAL VÆRDI: MIKROVIRKSOMHEDER

 • Kvinderne har lært, hvordan de driver en virksomhed og hvordan de administrerer den.
 • Kvinderne kan tjene deres egne penge i et område, hvor kvinder er uuddannede, og der er meget få jobs.
 • Kvinderne er rollemodeller og skaber ind imellem jobs for andre.
 • Flere af kvinderne har støttet den lokale børnehave.
 • Ca. 30 kvinder og deres familier er berørt og dermed styrket af vores mangeårige indsats. Dette gør en kæmpe forskel for kvinderne, deres familier og samfundet.

Hør Chrizelda fortælle om sit liv og sine erfaringer med at starte en virksomhed i Kalahari.

Chrizelda har en Take Away, som hun startede efter workshoppen i 2011.

Indtægten bruger hun på mad og udgifter til sine børns skole.

Hendes mål er at arbejde på fuld tid med virksomheden og dermed tjene flere penge.

 • Job-løs
 • Ingen / lav indtjening
 • 1-2 måltider om dagen
 • Ringe mad
 • Få / ingen penge til børnenes skolegang
 • Lav selvtillid
 • Svækket
 • Håbløs
 • Jobskabelse
 • Nogen / god indtjening
 • 2-3 måltider om dagen
 • Sundere mad
 • Penge til børnenes skolegang
 • Høj selvtillid
 • Styrket
 • Håb

SOCIAL VÆRDI: UDDANNELSE & UNGE

 • Pengene fra indsamlinger og Cool Dogs er også gået til workshop for ungdommen og anden støtte til samfundets unge.
 • Vi har betalt uddannelse for fire unge i et år samt for den unge Bushman Jurie fra 2010-2017.
 • Han har både drømt om at blive advokat, præsident og starte egen virksomhed.
 • Jurie er lige blevet uddannet “Tracker” og kan arbejde i området med safari-turisme. Han har taget kørekort for at højne muligheden for at få et job. 

SOCIAL VÆRDI: LOKAL BØRNEHAVE

 • I 2010 støttede vi den lokale børnehave med et kapitalindskud på ca. 30.000 kr..
 • Kvinderne med mikrovirksomheder bidrager til børnehaven med deres arbejdskraft.
 • LEGO Fonden har bidraget med LEGO Charity Boxes til børnenes leg.

Se videoen om vores projekter i Kalahari-ørkenen 

Kompetencetræning hos ejerne af mikro-virksomhederne.

Besøg hos Jurie, hvis uddannelse og leveomkostninger vi støtter.

Besøg i børnehaven.

Update 2018

Kommer snart…

Close Menu