ØSTRIG SOCIAL FORANDRING

For at skabe social forandring i Østrig, har vi besøgt Belgien, Italien og Østrig.

I 2016 og -17 har Pølsevognen samarbejdet med SOS Børnebyer Østrig om at hjælpe uledsagede flygtningebørn, som i stort antal er kommet til Østrig fra Syrien og andre lande. Det er mindreårige, som er flygtet uden forældre eller pårørende – de er hjælpeløse, ubeskyttede og fortabte.

I 2015 blev ca. 8.500 uledsagede og mindreårige flygtninge registreret i Østrig, i 2016 var tallet 3.900.

I 2017 boede ca. 300 af dem i en SOS Børneby.

Ambitionen for SOS Børnebyer Østrig er at give disse børn en SOS-familie og integrere dem i lokalsamfundet.

I sommeren 2017 besøgte Verdens mest berejste Pølsevogn to SOS Børnebyer i Østrig og gav børnene en stor og helt speciel oplevelse – en dag med hygge og hotdogs, hvor der blev tegnet og drømt om en god fremtid.

Herforuden har Pølle Racing Team kørt penge ind i løbet af året 2017. 

38.970 kr. er ialt blevet overført til SOS-Børnebyer Østrig.

“Min drøm er at rejse hele verden rundt med et skib”

Update 2018

Donationen til SOS Børnebyer Østrig, er gået til at skabe muligheder for de udledsagde børn og unge der er flygtet fra deres hjemland. Vores donation har bl.a. hjulpet Ali Reza Rajabi, han kom til Østrig i 2015 og har siden færdiggjort en teknisk uddannelse og startet i lære som mekaniker. Et stort problem for Ali var, at hans nye arbejdsplads er placeret i et lille lokalområde med dårlig adgang til offentlig transport. Derfor blev en del af vores donation brugt til at betale for Alis kørekort så han nu har mulighed for at komme til og fra arbejde.

Til September 2018 starter de tre drenge Alisina Rahmini, Naser Hatami og Esmat Ali Mohammad, alle på en videregående teknisk uddannelse i Wiener Neustadt, Østrig. Vores donation til SOS Børnebyer giver dem mulighed for at anskaffe sig alle de nødvendige skolestarts remedier. Uddannelsen tager 5 år og giver dem en lys fremtid med mange forskellige muligheder. 

Digitalt spil

I juni 2015 udkom det første digitale spil, HotdogHeroes, som er baseret på historien om Verdens mest berejste Pølsevogn. Det kan downloades til smartphones og iPads og er tilgængelig på Google Play og i AppStore. Spillet er udviklet i samarbejde med Center for Læring i Aarhus Kommune og har fokus på omverdenforståelse, forandring samt dét at gøre drømme til virkelighed.

Herunder kan du høre et radiospot, som promoverer spillet.

Close Menu