KONSULENTEN

Med min lange erfaring i projektledelse, ledelse, socialt entreprenørskab og CSR,

kan jeg indtræde som konsulent for jeres virksomhed.

PROCESLEDELSE

Forandringsledelse, facilitering, workshops med systematisk inspireret tilgang.

Igennem dialog med jer formuleres det ønskede formål og udbytte for samarbejdet ud fra det bagvedliggende behov.

Med det som afsæt designer jeg rammerne for at nå det ønskede, og jeres medarbejdere vil bidrage med det indholdsmæssige, da I er eksperter i jeres egen virksomhed og kultur.

Processen kan vare 1/2 dag, flere dage samlet eller fordelt over måneder. 

Jeg har knap 20 års erfaring i feltet og bruger elementer af procesforståelsen i mit daglige virke. 

I en årrække på ti år var jeg vejleder og eksaminator i Kaospiloternes processemester. 

Henover et par år var jeg eksempelvis procesleder for en kulturforandringsproces hos en afdeling på ca. 250 mennesker på Aalborg Sygehus.

SPARRING

Ønsker du sparring indenfor felterne, iværksætteri, konceptudvikling, socialt entreprenørskab og CSR tilbydes dette på timebasis.

Siden 2003 har jeg med Verdens mest berejste Pølsevogn haft 20-35 CSR-partnere og direkte kontakt med NGO’er og lokale fattige. Det har givet mig en solid erfaring med CSR og aktivering deraf.

Læs mere om det her. (link til pølles side omkring social forandring.)

Jeg er tilknyttet Væksthus Midtjylland og har indtil videre rådgivet fire sociale virksomheder i deres ønske om opstart og vækst.

PROJEKTLEDELSE

Jeg kan indtræde som ekstern projektleder i en afgrænset periode, hvor arbejdsugen ligger under 15 timer. Det er et område, hvor jeg har en del viden, erfaring og stor interesse.

Siden 2016 har jeg været ansvarlig for et modul i projektledelse hos Kombineret Ungdomsuddannelse i Aarhus.

Med Verdens mest berejste Pølsevogn har jeg i gennemsnit gennemført en rejse årligt til udlandet siden 2003. Derudover har jeg også gennemført flere mindre events. I 2004 udarbejdede jeg et koncept til Ebelfestival, i Ebeltoft, hvor jeg var projektleder for dette det første år

I 2009 var jeg ligeledes projektleder for Aarhus Kommunes Børn & Unges aktiviteter i Aarhus Festuge.

 • Forventningsafklaring
 • Værdiafklaring
 • Visionsafklaring
 • Intern udvikling via interviews
 • Teambuilding
 • Strukturering
 • Strategiudvikling
 • Opgaveprioritering
 • Teamkultur
 • Kreativ kultur og kreativ udvikling
 • Coaching
 • Idéudvikling
 • Kreativitet
 • Innovation
 • Foredrag og undervisning i social entreprenørskab og projektledelse
 • Grundfos
 • Tulip, ledelsesgruppe
 • Aarhus Sygehus, diverse afdelinger
 • Præhospitalet Region Midt
 • Aalborg Sygehus, Biokemisk afdeling
 • Opgang2 Livsteater
 • Sony BMG
 • Frederiksberg Kommune
 • Røde Kors
 • Kaospiloterne: Vejleder og eksaminator på processemester 2006, 2007 samt 2009-2017
 • Kaospiloterne: Diverse processer samt tidsbegrænset teammanager med fokus på team-, gruppe- og individuel læringsproces
 • Ideel Reklame og marketing
 • Praktisk erfaring gennem projektledelse af Ebelfestival i Ebeltoft, Verdens mest Berejste Pølsevogn og Børn og Unge i Aarhus Festuge mm.
 • Kaospiloterne: Undervisning i social entreprenørskab 
 • CBS: Undervisning i social entreprenørskab 
 • World50
 • Hald Ege Efterskole: Undervisning i projektledelse
 • KUU (Koordineret ungdomsuddannelse): Undervisning i projektledelse
 • VIA Viborg: Undervisning i social entreprenørskab
 • Københavns Universitet: Undervisning i social entreprenørskab