MILJØ

Vi har et ønske om at gøre noget godt for naturen også.
Derfor har vi: 

Sponsoreret 3000 m2 regnskov i Nicaragua. 
Sikret regnskov i Borneo samtidig med at have adopteret en orangutan.

MADSPILD

For at reducere madspild leverer vi vores overskydende varer til Værestedet i Aarhus, der huser byens hjemløse. 

BÆREDYGTIGE PØLLE

Allerede i 2007 havde vi et samarbejde med Dansk Teknologisk Institut med det formål at gøre Pølle mere bæredygtig.
I en årrække havde vi derfor  solceller på taget og en cykel til at generere strøm samt en brændselscelle. 
Dog var det slet ikke nok til at dække vores strømbehov.

Desuden har vi grøn rengøring i form af eddike, citron og vand. 

CO2-NEUTRAL WEBSIDE

Vores hjemmeside er CO2 neutral. Det betyder, at der er skabt CO2-reduktioner, som udligner strømforbruget for vores besøgendes computere og skærme på serverne, der hoster hjemmesiden.

Igennem denne CO-neutralisering støtter vi også diverse klimaprojekter, der har til formål at minimere klimabelastningen mest muligt. Som eksempler, kan nævnes følgende projekter:

  • Implementering af energieffektive komfurer til ca. 100.000 mennesker i Afrika, hvilket mindsker behovet for at lave bål.
  • Bevarelse af regnskovsarealer.
  • Vindmølleprojekter.
  • Bygning af vandboringer i Afrika, som erstatter behovet for kogning af vand. Vandkogning fører til fældning af træer til brænde, hvilket udleder CO2.
”Det er nødvendigt at handle nu. Vores globale undersøgelse viser tydeligt de ellers næsten utænkelige konsekvenser, som vi mennesker har forårsaget på klodens skove, oceaner og floder. Arter uddør, dyrebestande forsvinder og levesteder bliver ødelagt til fordel for forbrugsvarer og overforbrug”
Bo Øksnebjerg
Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.